Misyon & Vizyon

Misyon

Müşterilerimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak yeni ürünler tasarlarmak ve kaliteli spor ekipmanları üretmek.

 

Vizyon

Spor Ekipmanları, Üretiminde ve Satışında Pazar Lideri olmak

 

Değerlerimiz

 

Müşterilerimiz; Müşterilerimizin beklentileri doğrultusundan kaliteli ürünler üretmeyi hedefleriz.

 

Çalışanlar ; Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerini kullanabileceği bir ortam oluştururuz.

 

Liderlik ; Yapılanı en iyi yaparak, daha önce denenmemiş olan fırsatlara da akıllıca yatırımlar yaparak lider

tavrımızı sürdürürüz.

 

Katılımcılık ; Çalışanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine

katılmalarını sağlarız.

 

Değerlerimize bağlılık ; Tüm müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iyi niyetli, adil ve karşılıklı değer üretme

prensibine dayalı ilişkiler kurarız. İşimizle ilgili uluslararası etik ve hukuki kuralları gözetiriz.

Toplum yararını ve gelecek kuşaklara yansıyacak olan sonuçları dikkate alarak davranırız.

 

Etik ; Etik ve Sosyal davranışların son derece önemli olduğuna inanırız.